Räkna ut ditt BMI

Kategorier Viktminskning

BMI (Body Mass Index) är ett mått för att uppskatta mängden kroppsfett baserat på längd och vikt som gäller för vuxna män och kvinnor. Formeln för att beräkna BMI är vikten i kilogram dividerat med längden i meter upphöjt till två. Exempel: BMI för en person som är 1,80m lång och väger 70kg är: 70 / (1,8 * 1,8) = 21,6

BMI-tabell för vuxna över 20 år

Klicka på tabellen för att se den i större format.

Viktklasser

Undervikt (BMI mindre än 18,5): Vissa människor är naturligt smala, men att vara underviktig på grund av dålig kost eller till följd av sjukdom kan innebära allvarliga hälsorisker. Riskerna med undervikt varierar från trötthet på grund av otillräckligt energiintag, till ett försämrat försvar mot infektioner, vitaminbrist, benskörhet och blodbrist (anemi).

Normalvikt (BMI 18,5-24,9): Normalvikt innebär en liten risk att drabbas av viktrelaterade sjukdomar. Du måste dock fortfarande tänka på att äta en balanserad kost för att få i dig de vitaminer och mineraler som kroppen behöver.

Övervikt (BMI 25-29,9): Vid övervikt börjar risken för många viktrelaterade sjukdomar att öka, till exempel diabetes, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, astma och cancer. Vid det här stadiet kan effekterna av övervikten fortfarande vändas relativt lätt genom att minska kaloriintaget och öka den fysiska aktivitetsnivån.

Fetma (BMI över 30): Fetma leder till en stor risk att drabbas av viktrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, fettlever, astma och cancer. Ett BMI på över 35 (fetma grad 2) innebär stora hälsorisker som kan påverka ditt liv negativt och förkorta livslängden med flera år. Om ditt BMI är över 40 (fetma grad 3) har du 80 gånger så stor risk att drabbas av diabetes jämfört med en normalviktig person, samt riskerar att förkorta livslängden med över 10 år.

Viktklasserna är definierade av Världshälsoorganisationen (WHO), och gäller vuxna personer över 20 år.

Begränsningar med BMI

Det finns ett ganska starkt samband mellan BMI och kroppsfett, men det varierar beroende på ålder, kön och fysisk aktivitetsnivå. Kvinnor tenderar att ha mer kroppsfett än män med samma BMI. Även äldre har ofta mer kroppsfett än yngre med samma BMI. Dessutom kan vältränade personer ha högt BMI-värde på grund av ökad muskelmassa snarare än ökad mängd kroppsfett. Det är därför viktigt att komma ihåg att BMI endast är en av många faktorer när man bedömer risken att utveckla fetma-relaterade sjukdomar. Andra faktorer som man bör titta på är till exempel midjemått, högt blodtryck och fysisk inaktivitet.

BMI är inte ett lämpligt mått för barn och ungdomar. För vuxna som har slutat växa är en ökning av BMI oftast orsakat av en ökning av mängden kroppsfett. Hos barn finns det större skillnader mellan pojkar och flickor, och mängden kroppsfett förändras beroende på ålder.

Relaterade artiklar

  1. Räkna ut ditt kaloribehov per dag
  2. Risker med övervikt och fetma
  3. Att hålla vikten efter viktnedgång
  4. 25 effektiva bantningstips
  5. Hur snabbt kan man gå ner i vikt?