Risker med övervikt och fetma

Kategorier Övervikt

Övervikt och fetma är inte bara ett kosmetiskt problem, det är även förknippat med många hälsoproblem och sjukdomar. En person som har en övervikt på 40% har en dubbelt så stor risk att dö i förtid jämfört med en normalviktig person. Det finns ett tydligt samband mellan övervikt och flera allvarliga sjukdomar.

Hjärt-kärlsjukdom

Risken att drabbas av hjärtinfarkt, hjärtsvikt och kärlkramp är större hos personer med övervikt. Högt blodtryck är dubbelt så vanligt hos vuxna som är överviktiga än normalviktiga, vilket är en stor riskfaktor när det gäller hjärt-kärlsjukdomar. Övervikt är även ofta kopplat till högt kolesterol, vilket också ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det bästa sättet att minska risken är att gå ner i vikt. En viktminskning på 5-10% har bevisats minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Typ 2-diabetes

Överviktiga personer har en betydligt högre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med normalviktiga personer. En viktökning på 5-10 kilo kan öka risken att drabbas till det dubbla jämfört med en normalviktig person. Typ 2-diabetes minskar kroppens förmåga att kontrollera blodsockret och ger en ökad risk att drabbas av hjärtkärl-sjukdom, stroke och blindhet. Ett effektivt sätt att minska risken för typ 2-diabetes är bättre kost och mer motion. Att gå ner i vikt och bli mer fysiskt aktiv kan även förbättra insulinkänsligheten och minska behovet av mediciner för personer som är drabbade av typ 2-diabetes.

Gallvägssjukdom

Gallvägssjukdom och gallsten är vanligare hos personer med övervikt. Viktminskning i sig kan öka risken att utveckla gallsten, framförallt om man går ner i vikt väldigt snabbt. Vid långsam och hälsosam viktminskning på cirka ett halvt kilo i veckan är risken för gallsten mindre.

Stroke

Åderförkalkning uppstår genom att plack lagras i blodkärlen och gör dem trängre så att blodet får svårare att passera. Detta ökar bland annat risken att drabbas av blodpropp, vilket kan leda till stroke. Åderförkalkning påskyndas av många tillstånd som är kopplat till övervikt, till exempel högt blodtryck, högt kolesterol och brist på motion. Övervikt är därför en allvarlig riskfaktor för stroke.

Sömnapné

Risken för sömnapné är högre för personer med överviktig och fetma. En överviktig person har ofta mer fett lagrat runt halsen som gör att luftvägarna blir mindre. Detta kan leda till högt snarkande, svårigheter att andas, eller att andningen upphört helt under sömnen. Vanliga symptom på sömnapné är onormal trötthet under dagen, koncentrationssvårigheter och lätt huvudvärk.

Cancer

Övervikt ökar risken för flera cancertyper, till exempel tjocktarms-, bröst-, njur-, matstrups- och prostata-cancer. Det finns också studier som visat en koppling mellan övervikt och cancer i bokspottkörteln, gallblåsan och äggstockarna. Det är dock inte helt klart om den ökade risken för alla cancertyper beror på övervikten i sig eller på kost med hög halt av fett och kalorier.

Ledbesvär

Även måttlig övervikt kan öka risken för ledbesvär i knän, höfter och nedre delen av ryggen. Övervikt leder till ett ökat tryck på dessa leder. Att gå ner i vikt minskar belastningen på knän, höfter och nedre delen av ryggen och kan förbättra symptomen. Även regelbunden motion kan förhindra ledbesvär, både genom att motverka övervikt men också genom att stärka muskler och leder.

Relaterade artiklar

  1. Orsaker till övervikt
  2. Räkna ut ditt BMI
  3. Vad är GI-Metoden?
  4. Tomater – Näringsvärde och Hälsofördelar
  5. Må bättre med Raw food-dieten